Trang chủ >> Phần mềm >> Sửa lỗi "không bật được được tường lửa, không bật được firewall"

Sửa lỗi "không bật được được tường lửa, không bật được firewall"

Trong mạng LAN phiền phức khi cài lại Windows vẫn không sửa được lỗi này. Không thể in trong mạng LAN, và dĩ nhiên là không truy nhập được vào máy khác, Chỉ cẩn download về và chạy fix nhé. Phần mềm rất hữu ích....

Trong mạng LAN phiền phức khi cài lại Windows vẫn không sửa được lỗi này. Không thể in trong mạng LAN, và dĩ nhiên là không truy nhập được vào máy khác, Chỉ cẩn download về và chạy fix nhé. Phần mềm rất hữu ích....

Trong mạng LAN phiền phức khi cài lại Windows vẫn không sửa được lỗi này. Không thể in trong mạng LAN, và dĩ nhiên là không truy nhập được vào máy khác, Chỉ cẩn download về và chạy fix nhé. Phần mềm rất hữu ích

Theo : Đặng Hay

Click vào các link bên dưới để tải về